Mindre endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven

Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen, og visse allmennaksjeselskaper kan kommunisere digitalt med sine aksjeeiere. Fra 1. januar 2022 skal børsnoterte selskaper offentliggjøre deltakere på generalforsamlingen,...

Ny lønnsstøtteordning – desember 2021 og januar 2022

Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte at arbeidsgiver er støtteberettiget.Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i...

Arbeidsgiver kan kreve refusjon av sykepenger fra dag 6

Dette gjelder for koronarelatert sykefravær fra og med 1. desember 2021 og gjelder ut juni 2022.Dette gjelder for koronarelatert sykefravær fra og med 1. desember 2021 og gjelder ut juni 2022. Nyheter fra RegnskapNorge

Modell for enkel beregning av forventet lønnstilskudd

Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i lønnstilskudd ved avbrutt permittering (før 23. desember). Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i...

Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven. Nyheter fra...