Hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett

Arbeidsgiver hadde ikke rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og egne administrasjonskostnader av tipsordningen.Arbeidsgiver hadde ikke rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og egne...

Er du klar for en heftig runde med moms og skatt?

Regnskap Norges skatte- og momseksperter går denne uken grundig igjennom Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning.Regnskap Norges skatte- og momseksperter går denne uken grundig igjennom Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning....

Dokumenter inngående mva med gyldig bilag

For å kunne fradragsføre mva må en registrert næringsdrivende dokumentere kjøpet med gyldig bilag. Hvis bilaget inneholder feil eller mangler, kan mva-fradraget gå tapt. For å kunne fradragsføre mva må en registrert næringsdrivende dokumentere kjøpet med gyldig bilag....