Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler. Nyheter fra...

Digitale trusler og virkemidler

Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen. Nyheter fra...

Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert

Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken....

Endringer i skatteskjemaene for 2018

Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene. Nyheter fra...