Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 25. juli

Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid. Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an...

Utredning om ny revisorlov er levert

Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018.Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte...

Regelendringer fra 1. juli 2017

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Nyheter fra...

Fremtiden er her – nå må vi handle!

Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er...