Har du deaktivert varsler fra Altinn?

I så fall mottar du ikke varsler om manglende eller ikke-godkjente innleveringer, og faren for tvangsmulkt vil være stor. Vi anbefaler sterkt å endre oppsettet.I så fall mottar du ikke varsler om manglende eller ikke-godkjente innleveringer, og faren for tvangsmulkt...

Aksjonærregisteroppgaven 2016

Innspill til forhold det er viktig å være oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg å fylle ut oppgavene riktig. Innspill til forhold det er viktig å være oppmerksom på, forslag til standardbrev...

Skatteforvaltningsloven har fått egen håndbok

Skatteforvaltningshåndboken blir et svært viktig hjelpemiddel for alle som arbeider med skatt og avgift.Skatteforvaltningshåndboken blir et svært viktig hjelpemiddel for alle som arbeider med skatt og avgift. Nyheter fra...