Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.Den nye kassasystemloven stiller nye krav...

Når er søndagsarbeid lovlig?

Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger å vite om søndagsarbeid, finner du her. Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på...

Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet. Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi...