Kundekontroll

Side for statens kundekontroll

Vi tar oss av det kjedelige

–  så du kan fokusere på det viktige for utvikling av din virksomhet.

Tall er spennende når noen som oss har dette som hovedfokus. Når hovedfokus er utvikling av virksomheten så vil arbeid med tall oppleves som kjedelig og spesielt når dette arbeidet må utføres på overtid der hovedfokus vil være utvikling av din kjernevirksomhet.

Daglig oppdatering

Vi sørger for korrekt info om ditt selskap sin økonomiske stilling daglig (løpende)

Det er viktig for den gode nattesøvnen til en hver tid å slå opp på internett og konstatere hva som er den økonomiske situasjonen for ditt selskap. Det normale har vært å samle inn data for 2 måneder og sende regnskapsfører for deretter å få tilsendt en resultatrapport 3dje måneden etterpå. Økonomisk informasjon er ferskvare og vi krever nå løpende informasjon om den økonomiske status i virksomheten.

Vi hjelper deg

Mottak av bilag sendes elektronisk direkte til den skybaserte løsningen hvor vi daglig sørger for at alle bilag blir bokført og til enhver tid viser den økonomiske situasjonen for selskapet.

Regnskapstjenester A – Å

Vi leverer regnskap, fakturering, lønn, årsoppgjør, selvangivelse, aksjonærregisteroppgave og kan i tillegg bistå med drifts- og likviditetsbudsjettering tilpasset din virksomhet.

Erstatter manuelle arkiv

Backup og risiko for å miste data er ikke noe problem for deg som kunde eller oss som regnskapsfører. Dette sørger systemleverandøren for. Systemet vil være løpende ajour med lovpålagte rapporteringskrav.