Vår metode

Vi har spesialisert oss på 2 skybaserte løsninger

Vi tilpasser system som passer for din virksomhet

Nedenfor fremkommer innholdet i de 2 alternative systemer vi har valgt å spesialisere oss på. Et fellestrekk for begge systemene er at de er skybaserte. Du kan selv produsere utgående faktura som sendes på epost alternativt med link til internett der du vil se når mottaker har mottatt og sett fakturaen, noe som gir deg en trygghet for at fakturaen skulle bli borte i postgang. Dersom mottaker har tilrettelagt for EHF, så vil faktura bli sendt som EHF faktura.  Inngående fakturaer sendes direkte til regnskapssystemet og der systemet vil gjenkjenne avsender og gi forslag til behandling i regnskapet. Systemene gir løpende oppdatering i skyen og du vil ha tilgang til økonomiske nøkkeltall til din bedrift 24/7 – 365.

Alternativ 1

Detter er den den enkleste løsningen som vil passe best for deg som ønsker å gjøre flere oppgaver selv. Systemet har et brukervennlig brukergrensesnitt og det innehar de mest nødvendige funksjonene som regnskap, fakturering, lønn og prosjekt. Systemet gir deg full tilgang til alle funksjonaliteter. Systemleverandør fakturerer direkte til deg som kunde hvor praksis har vært halvårlig forskuddsvis.  Dersom du ønsker å si opp systemet midt i perioden, så vil du få refundert det som er betalt for perioder betalt for, men som du ikke har benyttet.  Pris matrise for system og ulike moduler fremkommer her.

Alternativ 2 

Dette er en løsning for deg som har et utvidet krav mht din økonomifunksjon. Løsningen har utvidet funksjonalitet sammenlignet med alternativ 1 og vil være noe mer komplisert for deg som selv ønsker å utføre oppgaver i systemet. Systemet innehar samme funksjonalitet som alternativ 1, dvs. Regnskap, fakturering, lønn og prosjekt. I tillegg har systemet  timeføring, reiseregning, varelager, budsjett og en CRM løsning. Prosjekt modulen vil ha flere dimensjoner enn under alternativ 1. I tillegg har modulen en attestasjon funksjon. Pris matrise for system og ulike moduler fremkommer her.

 

Vi tar oss av det kjedelige

–  så du kan fokusere på det viktige for utvikling av din virksomhet.

Tall er spennende når noen som oss har dette som hovedfokus. Når hovedfokus er utvikling av virksomheten så vil arbeid med tall oppleves som kjedelig og spesielt når dette arbeidet må utføres på overtid der hovedfokus vil være utvikling av din kjernevirksomhet.

Daglig oppdatering

Vi sørger for korrekt info om ditt selskap sin økonomiske stilling daglig (løpende)

Det er viktig for den gode nattesøvnen til en hver tid å slå opp på internett og konstatere hva som er den økonomiske situasjonen for ditt selskap. Det normale har vært å samle inn data for 2 måneder og sende regnskapsfører for deretter å få tilsendt en resultatrapport 3dje måneden etterpå. Økonomisk informasjon er ferskvare og vi krever nå løpende informasjon om den økonomiske status i virksomheten.

Vi hjelper deg

Mottak av bilag sendes elektronisk direkte til den skybaserte løsningen hvor vi daglig sørger for at alle bilag blir bokført og til enhver tid viser den økonomiske situasjonen for selskapet.

Regnskapstjenester A – Å

Vi leverer regnskap, fakturering, lønn, årsoppgjør, selvangivelse, aksjonærregisteroppgave og kan i tillegg bistå med drifts- og likviditetsbudsjettering tilpasset din virksomhet.

Erstatter manuelle arkiv

Backup og risiko for å miste data er ikke noe problem for deg som kunde eller oss som regnskapsfører. Dette sørger systemleverandøren for. Systemet vil være løpende ajour med lovpålagte rapporteringskrav.