5 på topp rettssikkerhetsgarantier

Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem viktige rettssikkerhetsgarantier. Vi er opptatt av rettssikkerheten for skattyterne, og inviterer til debatt under Arendalsuka. Her peker vi på fem...

Endringer i kassasystemforskriften

De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med...

Ny forskrift om innsyn i e-post mv.

Forskriften er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten og ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.Forskriften er...

Enklere betaling for tilsyn med fiskemottak

Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og...

Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats.Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale...