Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte at arbeidsgiver er støtteberettiget.Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert. Autorisert regnskapsfører eller revisor må bekrefte at arbeidsgiver er støtteberettiget.
Nyheter fra RegnskapNorge