Har idrettslag med kiosksalg plikt til å benytte kassasystem?

Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for...

En eventyrlig respons!

Etter pilotbedriftenes presentasjon av prosjektet med forretningsutviklingspakken på Overskudd 2017 har responsen fra bedrifter som vil være med vært langt over forventning.Etter pilotbedriftenes presentasjon av prosjektet med forretningsutviklingspakken på Overskudd...

Hva regnes som overtid?

Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling. Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er...

Christines hilsen uke 39

Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene.Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene. Nyheter fra...