Folketrygdens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281. Nyheter fra...

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser. En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser. Nyheter fra...

1. juni stenger 50 skattekontorer

Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen.Publikumsservice vil bli gitt ved 57 kontorer. Endringen får blant annet konsekvenser for id-kontrollen. Nyheter fra...

Altinn utsetter nedetid til helgen 16. til 19. juni

Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet. Nyheter fra...