Flere forenklinger i aksjeloven

Regjeringen ønsker å fjerne flere krav i aksjeloven. Regjeringen ønsker å fjerne flere krav i aksjeloven. Nyheter fra RegnskapNorge

Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere

Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge.Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de...

Sirkulærøkonomien: næringslivet er nøkkelen

Kloden tåler ikke mer av vår «produser, bruk og kast»-økonomi. Heldigvis er det et enormt potensial i å bytte til en sirkulærøkonomisk modell, men det krever omstilling og investeringer – ikke minst fra næringslivet.Kloden tåler ikke mer av vår «produser, bruk og...