Ny regnskapsførerlov

Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de viktigste endringene. Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de...

NOU om ny regnskapsførerlov – oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes...

Christines hilsen uke 22

Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie!Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie! Nyheter fra...