Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021

Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert...

Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger. Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og...

Regnskapsloven endres 1. juli 2021

Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli. Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli. Nyheter fra RegnskapNorge