Automatisering gir regnskapsfører nye oppgaver og utfordringer

Regnskapsførere som vil være relevante i årene som kommer, bør vurdere nye kundeavtaler, levere regnskap som abonnement og komme tettere på kunden. Det er rådene fra Torill Volden og Karl Jakob Enger. Regnskapsførere som vil være relevante i årene som kommer, bør...

Cutters: Verdien ligger i (hår)vekst og kundeopplevelser

For den hurtig ekspanderende norske frisørkjeden Cutters er det viktig at regnskapet ikke står i veien for veksten. Verken bokføring eller manglende økonomisk sekundering skal bremse CFOs arbeid. For den hurtig ekspanderende norske frisørkjeden Cutters er det viktig...

Ny inkassolov – aktørene strides om effekten

I løpet av året blir det rimeligere å være dårlig betaler, men ekspertene strides om hvordan de nye reglene vil slå ut for bedriftene. Lavere gebyrer, gir raskere betaling, mener en aktør. En annen advarer mot at loven kan gi dårligere likviditet. I løpet av året blir...

Nødvendig med fristutsettelser

Vi jobber mot Skattedirektoratet og Finansdepartementet for snarlig avklaring om utsettelser og sanksjonsamnesti.Vi jobber mot Skattedirektoratet og Finansdepartementet for snarlig avklaring om utsettelser og sanksjonsamnesti. Nyheter fra RegnskapNorge