Vår prismodell

Vi ønsker å være forutsigbare i vår prising og tilbyr derfor faste priser for det kommende året basert på forventet volum. Pris for påfølgende år justeres i forhold til årets volum. Fakturering for våre tjenester blir foretatt halvårlig på forskudd. Pris for system betales seperat direkte til systemleverandør der vi har valgt å spesialisere oss på 2 alternative system. Alternativ 1 vil være det enkleste og billigste. Alternativ 2 vil noe dyrere, men vil i tillegg ha et større innhold. Vi vil gi anbefaling basert på de behov du har for din virksomhet.

Faste priser

Antall bilag pr år * Pris pr måned Total pris pr år

INNTIL 150 BILAG

KR 833,-

KR 10.000,-

INNTIL 300 BILAG

KR 1.417,-

KR 17.000,-

INNTIL 500 BILAG

KR 1.833,-

KR 22.000,-

INNTIL 1000 BILAG

KR 2.917,-

KR 35.000,-

    Velg regnskapspakke om ønskelig
    LitenMediumStor

    Velg systempakke om ønskelig
    EnkelAvansert