Christines hilsen uke 38

Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på...

Forenklingskonferansen 2017

Hovedtemaet i år er digitalisering og smart regulering. Er digitalisering og forenkling to sider av samme sak? Blir det enklere? I så tilfelle for hvem? Vi tar debatten på Forenklingskonferansen 19. september 2017.Hovedtemaet i år er digitalisering og smart...

Tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt

Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som er rette skattesubjekt.Normalt vil det være klart hvem en inntekt skal skattlegges hos. I noen tilfeller kan det imidlertid være tvil om hvem som...

Smart anvendelse av SAF-T-filen

SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører. Nyheter fra...