Lønn eller utbytte i 2023 – oppsett og diagram i Excel

For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen. For eiere som er ansatt i eget aksjeselskap er det interessant å vite når man «tjener» på å ta ut utbytte i stedet for lønn. Vi har laget et oppsett i Excel som viser hvordan skattekart og terreng henger sammen.
Nyheter fra RegnskapNorge

Få tips til kvalitetskontrollen

Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.Kvalitetskontrollen er essensiell for bransjens faglige kvalitet og utvikling, sier ukens podcast-gjest som deler sine erfaringer og gir tips til kontrollen.
Nyheter fra RegnskapNorge

10 tips for å unngå å bli hacket

It-sjefen trenger din hjelp. Lær deg selvforsvar med våre 10 tips og unngå å bli hacket eller svindlet på nett. It-sjefen trenger din hjelp. Lær deg selvforsvar med våre 10 tips og unngå å bli hacket eller svindlet på nett.
Nyheter fra RegnskapNorge

Regnskapsførernes rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet

Hva opptar Økokrim for tiden? Hvordan samarbeider Økokrim og Regnskap Norge? Og hvordan kan regnskapsføreren bekjempe økonomisk kriminalitet? Det svarer Økokrim-sjefen på i denne ukens podcast-episode. Hva opptar Økokrim for tiden? Hvordan samarbeider Økokrim og Regnskap Norge? Og hvordan kan regnskapsføreren bekjempe økonomisk kriminalitet? Det svarer Økokrim-sjefen på i denne ukens podcast-episode.
Nyheter fra RegnskapNorge

Hvem skal angis som kjøper i et salgsdokument?

Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker?
Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift? Kan selger utstede faktura til arbeidsgiver for tjenester levert til arbeidstaker?
Og er det fradragsrett for inngående merverdiavgift?
Nyheter fra RegnskapNorge