Priser

En oversikt over prisene våre

Vår prismodell

Vi ønsker å være forutsigbare i vår prising og tilbyr derfor faste priser for det kommende året basert på forventet volum. Pris for påfølgende år justeres i forhold til årets volum. Fakturering for våre tjenester blir foretatt halvårlig på forskudd. Pris for system betales seperat direkte til systemleverandør der vi har valgt å spesialisere oss på 2 alternative system. Alternativ 1 vil være det enkleste og billigste. Alternativ 2 vil noe dyrere, men vil i tillegg ha et større innhold. Vi vil gi anbefaling basert på de behov du har for din virksomhet.

Faste priser

Antall bilag pr år * Pris pr måned Total pris pr år
INNTIL 150 BILAG KR 917,- KR 11.000,-
INNTIL 300 BILAG KR 1.583,- KR 19.000,-
INNTIL 500 BILAG KR 2.083,- KR 25.000,-
INNTIL 1000 BILAG KR 3.208,- KR 38.500,-

I tillegg kommer

Oppstart kostnader KR 2.500,-
Årsoppgjør KR 4.500,-
Selvangivelse / Næringsoppgave KR 4.500,-
Aksjonærregisteroppgave KR 1.200,-

Variable priser

Timepris bokføring 1000,-/time
Timepris årsoppgjørsarbeid 1450,-/time

System alternativ 1 (enkel)

 

Detter er den den enkleste løsningen som vil passe best for deg som ønsker å gjøre flere oppgaver selv. Systemet har et brukervennlig brukergrensesnitt og det innehar de mest nødvendige funksjonene som regnskap, fakturering, lønn og prosjekt. Systemet gir deg full tilgang til alle funksjonaliteter. Systemleverandør fakturerer direkte til deg som kunde hvor praksis har vært halvårlig forskuddsvis.  Dersom du ønsker å si opp systemet midt i perioden, så vil du få refundert det som er betalt for perioder betalt for, men som du ikke har benyttet.  Pris matrise for system og ulike moduler fremkommer nedenfor.

Pris system Alt 1 Pris pr måned Total pris pr år
Regnskap, faktura og elektronisk lagring av bilag 139,- 1.668,-
Lønn første ansatt 70,- 840,-
Lønn pr ekstra ansatt 29,- 348,-
Integrasjon med DNB (Auto. import fra nettbank) 49,- 588,-
Fakturering med KID 49,- 49,-
Nettbutikkintegrasjon og API 99,- 1.188,-

Alle priser er eksklusiv mva. og gjelder per foretak.

System alternativ 2 (avansert)

 

En løsning for deg som har et utvidet krav mht din økonomifunksjon. Løsningen har utvidet funksjonalitet sammenlignet med alternativ 1 og vil være noe mer komplisert for deg som selv ønsker å utføre oppgaver i systemet. Systemet innehar samme funksjonalitet som alternativ 1, dvs. Regnskap, fakturering, lønn og prosjekt. I tillegg har systemet  timeføring, reiseregning, varelager, budsjett og en CRM løsning. Prosjekt modulen vil ha flere dimensjoner enn under alternativ 1. I tillegg har modulen en attestasjon funksjon. Pris matrise for system og ulike moduler fremkommer nedenfor.

 

Pris system Alt 2 MINI MEDIUM TOTAL
Pris pr mnd 149,- 184,- 458,-
Pris pr år 1.788,- 2.208,- 5.496,-
Faktura Ja Ja Ja
EHF Ja Ja Ja
Abonnement Ja Ja Ja
Lager Ja Ja Ja
Omsetningsoppgave Ja Ja Ja
Bilagsføring Ja Ja Ja
Regnskapsrapporter Ja Ja Ja
Kobling til Altinn Ja Ja Ja
Næringsoppgave 1 Ja Ja Ja
Lønn Ja Ja
Lønn- og trekkoppgave Ja Ja
Terminoppgave Ja Ja
Reiseregning Ja Ja
Timeføring Ja
Prosjektstyring Ja
Prosjektbudsjett Ja