Likviditet – bedriftens viktigste styringsparameter

Dårlig likviditet oppstår ikke over natten. Søkelys på temaet og gode verktøy for å fange opp og styre likviditeten er mangelvare blant mange virksomheter. God økonomi- og likviditetsstyring er nødvendig for å overleve i et stadig tøffere marked. Dårlig likviditet...

Endring av lav mva-sats – Skattedirektoratets prinsipputtalelse

Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor fritidsaktiviteter og kultur.Lav mva-sats omfatter i hovedsak persontransport og overnattingsvirksomhet, i tillegg til enkelte områder innenfor...

– Regnskapsføreren gjør det lett å drive virksomhet

Turistnæringen kjenner godt på konsekvensene av koronautbruddet. Når krisen inntreffer er det godt å ha en regnskapsfører som gir gode råd og gjør det enklere å drive bedrift. Turistnæringen kjenner godt på konsekvensene av koronautbruddet. Når krisen inntreffer er...