Regnskap Norge effektiviserer fagsupporten

Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema. Fra og med 4. oktober tar vi imot henvendelser til fagsupporten vår via et webskjema. Nyheter fra RegnskapNorge

Oppdatering – Lav sats i mva-meldingen for 5. termin 2021

Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser.Regnskap Norge har fått opplyst at det ikke skal komme feilmelding når avgiftsbeløpet i post 5 baserer seg på to mva-satser. Nyheter fra...

Stadig behov for forenkling!

Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige, og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene. Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er...