Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører

Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om...

Gjør deg klar!

Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR. Nyheter fra...

Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018

89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i...

Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner

Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er...