Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i lønnstilskudd ved avbrutt permittering (før 23. desember). Vi har laget en modell i Excel som hjelper deg med å beregne hvor mye et foretak kan forvente å få i lønnstilskudd ved avbrutt permittering (før 23. desember).
Nyheter fra RegnskapNorge