Riktig god sommer!

Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden.Her er litt av hva som rører seg på oppløpssiden. Nyheter fra RegnskapNorge

Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres

Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår...

Dom mot autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget...

Oppdatert risikovurderingsrapport fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under...