Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.Ordningen med at fiskemottak må betale en årsavgift for tilsyn fra Justervesenet videreføres, men beregnings- og betalingsordningen forenkles.
Nyheter fra RegnskapNorge