De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.De gjennomførte endringene i kassasystemforskriften innebærer i hovedsak presisering av gjeldende rett og harmonisering med annet regelverk.
Nyheter fra RegnskapNorge