Mange avgiftspliktige trodde de var ilagt tvangsmulkt. I stedet handlet utsendelsen om et informasjonsskriv.Mange avgiftspliktige trodde de var ilagt tvangsmulkt. I stedet handlet utsendelsen om et informasjonsskriv.
Nyheter fra Narf