Skjemaet det er snakk om er relevant for aksjeselskaper med aksjonærer hjemmehørende i utlandet.Skjemaet det er snakk om er relevant for aksjeselskaper med aksjonærer hjemmehørende i utlandet.
Nyheter fra RegnskapNorge