Enklere liv med Microsoft To-Do

Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg.Har du mye du skal huske? Dette lille programmet kan gjøre livet enklere for deg. Nyheter fra RegnskapNorge

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Nyheter fra...

Forbered deg til årsoppgjøret 2021

God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp typiske tidstyver og utfordringer i forbindelse med et årsoppgjør.God planlegging er nøkkelen. Systematisk arbeid med en årsoppgjørsplan gjør det mulig å fange opp...

Bedriftenes sjekkliste til årsoppgjøret

Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne.Regnskap Norges sjekkliste gjør årsoppgjøret enklere – for bedrifter og regnskapsførerne. Nyheter fra RegnskapNorge

Regjeringen foreslår flere økonomiske kompensasjonstiltak

Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 og å forlenge...