Vil du bli kvalitetskontrollør?

Er du opptatt av kvalitetsarbeid, vil utvikle deg videre og bli bedre kjent med bransjen kan dette være vervet for deg.Er du opptatt av kvalitetsarbeid, vil utvikle deg videre og bli bedre kjent med bransjen kan dette være vervet for deg. Nyheter fra...

Ny skattemelding for næringsdrivende – tilgang for regnskapsfører

I 2022 får personlig næringsdrivende ny skattemelding, hvor næringsoppgaven med vedlegg er samlet i en næringsspesifikasjon. Det blir også mulig for aksjeselskaper å delta i pilot.I 2022 får personlig næringsdrivende ny skattemelding, hvor næringsoppgaven med vedlegg...

Nytt avstemmingsskjema for merverdiavgift i KS Komplett

Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder og ikke er skjemabasert med faste poster som tidligere. Det nye avstemmingsskjemaet er tilpasset ny MVA-melding, som fra 2022 baseres på standard SAF-T MVA-koder...

Regnskap Norge-podden: Kompensasjonsordningen – et magisk samarbeid

Private og offentlige aktører har viet store ressurser på å bistå næringslivet med kompensasjonsordningene. Ordningen har ført til en spennende utvikling for offentlig forvaltning.Private og offentlige aktører har viet store ressurser på å bistå næringslivet med...

Hvordan innovere i regnskapsbransjen

Hva er innovasjon, hvor kan virksomheten begynne og hva skal til for å lykkes?Hva er innovasjon, hvor kan virksomheten begynne og hva skal til for å lykkes? Nyheter fra RegnskapNorge

Nye nasjonale risikovurderinger for 2022

Trusselbildet mot Norge blir stadig mer sammensatt og alvorlig – norske virksomheter tar ikke situasjonen nok på alvor.Trusselbildet mot Norge blir stadig mer sammensatt og alvorlig – norske virksomheter tar ikke situasjonen nok på alvor. Nyheter fra...