Det er ingen skam å snu!

Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk...

Søk SkatteFUNN-midler innen garantifristen 1. september

Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.Inntil 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten. Nyheter fra...

Plattformisering gir nye forretningsmuligheter

Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med regnskapsbransjen? Plattformisering fjerner konkurransebarrierer, skaper nye forretningsmodeller og snur hele bransjer opp ned. Hva med...

Ny fagressurs og fullt hus hos Regnskap Norge

Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette gjør vi mer av! Vi har fått på plass fagansvarlig for merverdiavgift. Frokostseminar om rådgiverdialog fylte lokalene våre denne uken – dette...

Likestilling i årsberetningen – regnskapsloven er endret

I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt redegjørelsesplikten fremkommer der.I tillegg er likestillings- og diskrimineringsloven endret, slik at aktivitets- og dokumentasjonsplikten samt...

Teknologi i en sirkulær økonomi

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og rapporteringen fra bedriftene. Hvilke teknologiske utfordringer gir dette?Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi utfordrer finansiering, forretningsmodeller og...