MVA-meldingen blir ny fra 2022

Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken til. 800 millioner transaksjoner skal rapporteres til Skatteetaten.Fra 2024 foreslås det i tillegg å utvide rapporteringsplikten til et omfang vi aldri har sett maken...

Kompensasjonsordning 1 – fare for innkreving av støtte

(Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten regnskapsfører eller revisor, vil motta purring i Altinn i uke 37. (Oppdatert 09.09.21) Foretak som ennå ikke har fått bekreftet søknad om kompensasjon fra enten...

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske...