Kompensasjonsordning 2 – tapt varelager og andre endringer

Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars – april.Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for...

Ledig verv i Regnskap Norges kvalitetskontrollutvalg

Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen? Nyheter fra RegnskapNorge

Permittering – utvidet avbruddsperiode fra 6 til 10 uker

Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko. Nyheter fra...

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte. Nyheter...

Levering av mva-melding for 1. termin og 2. termin 2021

Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse...