Nå haster det! 98,5 % av regjeringens forenklinger gjenstår

Statsbudsjettet for 2024 viser at regjeringen kun har forenklet for 160 millioner kroner. Det tilsvarer knapt 1,5 % av lovet beløp. Nå etterlyser Regnskap Norge fortgang i forenklingene for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.Statsbudsjettet...

Stri strøm av studenter til Regnskap Norge

Regnskap Norge er til stede på karriere- og utdanningsmesser rundt omkring i landet. Det gir resultater! Regnskap Norge er til stede på karriere- og utdanningsmesser rundt omkring i landet. Det gir resultater! Nyheter fra RegnskapNorge

Etterlyser forenklinger for næringslivet

Regjeringen foreslår få forenklinger av administrative byrder for næringslivet i sitt forslag til statsbudsjett lagt frem 6. oktober. Regjeringen foreslår få forenklinger av administrative byrder for næringslivet i sitt forslag til statsbudsjett lagt frem 6. oktober....

Statsbudsjettet 2024: Regnskap Norge kommenterer

Bli med når Regnskap Norge kommenterer skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet for 2024.Bli med når Regnskap Norge kommenterer skatte- og avgiftsendringene i statsbudsjettet for 2024. Nyheter fra RegnskapNorge

Nye regler om bærekraftsrapportering foreslått

Regnskap Norge støtter forslag om harmonisering av rapporteringspliktige foretak samt at en annen revisor eller en alternativ attestant også skal kunne attestere bærekraftsrapportering.Regnskap Norge støtter forslag om harmonisering av rapporteringspliktige foretak...