Endringer i permitteringsordningen

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.Regjeringen foreslår å øke...

Visma har fått meldeplikt

Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet.Vi følger hvordan utviklingen i markedet påvirker regnskapsbransjen og jobber kontinuerlig for gode rammebetingelser for næringslivet....

Innbetaling av mva for 1. og 2. termin 2020

Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og den er dermed fortsatt 10. juni. Det blir derimot mulig å søke betalingsutsettelse. (OPPDATERT)Det er foreløpig ikke kommet endringer i fristen for innbetaling av 2. termin 2020, og...

Forlengelse av lånegarantiordningen fastsatt

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året.Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at garantiordningen for lån til bedrifter inntil videre forlenges ut året. Nyheter fra...

Brev fra a-ordningen om permitteringer

Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som har rapportert rett mottatt brevet.Mange arbeidsgivere har blitt bedt om å gi opplysninger om permitterte ansatte. Dessverre har også arbeidsgivere som...