Årsoppgjøret for 2020 – sjekkliste til kundene

Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig? Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig? Nyheter fra RegnskapNorge

Visma kjøper Sticos

Hvordan forholder Regnskap Norge seg til dette?Hvordan forholder Regnskap Norge seg til dette? Nyheter fra RegnskapNorge

Regnskap Norge er Miljøfyrtårn-sertifisert

Med en viktig rolle i den grønne omstillingen til en bærekraftig økonomi, har miljøsertifisering vært et naturlig mål for oss.Med en viktig rolle i den grønne omstillingen til en bærekraftig økonomi, har miljøsertifisering vært et naturlig mål for oss. Nyheter fra...

Fra nyttår kan du sende inn mellombalanse

Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn, og må være godkjent før disposisjonen kan foretas.Mellombalansen skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn, og må være godkjent før disposisjonen kan foretas. Nyheter fra RegnskapNorge