Regnskap Norge forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet.Regnskap Norge forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet.
Nyheter fra RegnskapNorge