Regnskap Norge har fått avklart at det er de terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen hvor årsregnskapet fastsettes som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon.Regnskap Norge har fått avklart at det er de terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen hvor årsregnskapet fastsettes som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon.
Nyheter fra RegnskapNorge