For den hurtig ekspanderende norske frisørkjeden Cutters er det viktig at regnskapet ikke står i veien for veksten. Verken bokføring eller manglende økonomisk sekundering skal bremse CFOs arbeid. For den hurtig ekspanderende norske frisørkjeden Cutters er det viktig at regnskapet ikke står i veien for veksten. Verken bokføring eller manglende økonomisk sekundering skal bremse CFOs arbeid.
Nyheter fra RegnskapNorge