La teknologien jobbe for oss!

Det teknologien og digitaliseringen gir oss må vi utnytte. Det er verktøy, ikke konkurrenter. Det sier Bente Sjøbakk, som ble kåret til Årets Overskudd i 2017.Det teknologien og digitaliseringen gir oss må vi utnytte. Det er verktøy, ikke konkurrenter. Det sier Bente...

Foreslår at andre enn banker kan etablere seg i betalingsmarkedet

Såkalte tredjepartsaktører skal kunne utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene.Såkalte tredjepartsaktører skal kunne utføre betalinger på vegne av kunden og få tilgang til kundens kontoinformasjon hos bankene. Nyheter...

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra 1. januar 2018.Fra 1. juli 2018 er forsinkelsesrenten 8,5 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 380. Satsene er uendret fra...

Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene

Finanstilsynet finner at økningen er velbegrunnet og ikke tyder på dårlige rutiner eller brudd på god inkassoskikk.Finanstilsynet finner at økningen er velbegrunnet og ikke tyder på dårlige rutiner eller brudd på god inkassoskikk. Nyheter fra...