Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.
Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.
Nyheter fra RegnskapNorge