Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet. Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet.
Nyheter fra RegnskapNorge