Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.
Nyheter fra RegnskapNorge