Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange –
Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange –
Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
Nyheter fra RegnskapNorge