Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.
Nyheter fra RegnskapNorge