Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.Utsettelsen kommer som følge av protester fra Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet.
Nyheter fra RegnskapNorge