Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling, for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.Regjeringen foreslår å endre reglene for gjeldsforhandling, for å hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.
Nyheter fra RegnskapNorge