Regnskap Norge ber om at myndighetene prioriterer arbeidet med loven, slik at vi også kan få gjennomført moderniseringen av god regnskapsføringsskikk.Regnskap Norge ber om at myndighetene prioriterer arbeidet med loven, slik at vi også kan få gjennomført moderniseringen av god regnskapsføringsskikk.
Nyheter fra RegnskapNorge