Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.
Nyheter fra RegnskapNorge