Innovasjon Norge har utarbeidet en veiledning om kontroll
av prosjektregnskaper for utbetaling av lån og tilskudd. Innovasjon Norge har utarbeidet en veiledning om kontroll
av prosjektregnskaper for utbetaling av lån og tilskudd.
Nyhet fra..