Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges fra og med første hele måned kjøreboken brukes.
Nyheter fra RegnskapNorge