Årsregnskapene som blir avvist har ofte sin årsak i manglende vedlegg, notehenvisninger til noter som ikke finnes, uleselige dokumenter og opplysninger om feil enhet eller regnskapsår.Årsregnskapene som blir avvist har ofte sin årsak i manglende vedlegg, notehenvisninger til noter som ikke finnes, uleselige dokumenter og opplysninger om feil enhet eller regnskapsår.
Nyheter fra RegnskapNorge