Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22. Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.
Nyheter fra RegnskapNorge