Fra og med august 2023 innføres tvangsmulkt når feilmelding F231 for manglende opplysninger om permisjon eller permittering i a-meldingen ikke rettes innen fristen.Fra og med august 2023 innføres tvangsmulkt når feilmelding F231 for manglende opplysninger om permisjon eller permittering i a-meldingen ikke rettes innen fristen.
Nyheter fra RegnskapNorge