Finanstilsynet legger til grunn at regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket. Dette inkluderer bistand med rapportering til offentlige myndigheter. Finanstilsynet legger til grunn at regnskapstjenester omfattes av sanksjonsregelverket. Dette inkluderer bistand med rapportering til offentlige myndigheter.
Nyheter fra RegnskapNorge