Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.
Nyheter fra RegnskapNorge